Aktuální oznámení

Důležité oznámení !!!

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

S lítostí vám oznamujeme, že

SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK

k 50.výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály

plánované na 6.-8.března 2017 v Kongresovém hotelu Jezerka na Seči

SE NEKONÁ !!!


    Symposium jsme odvolali pro nízký zájem širšího okruhu odborné veřejnosti. Přihlásil se bohužel jen malý počet kolegyň a kolegů, kteří byli ochotni se zúčastnit, zejména aktivně.

Děkujeme všem, kteří přihlásili svá sdělení či workshopy a dali si práci s jejich přípravou.

Děkujeme vedoucím výcvikových institutů za jejich snahu šířit informaci o Symposiu mezi své frekventanty a absolventy.

Děkujeme čestné předsedkyni a čestnému předsedovi Symposia, PhDr. Haně Junové a prof. PhDr. Stanislavu Kratochvílovi, že propůjčili svá jména této akci.

Děkujeme výborům České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP a České asociace pro psychoterapii za udělenou záštitu.

Všem se omlouváme.

Již zaplacené poplatky vrátíme co nejdříve na vaše účty.

Zrušení objednaného ubytování v Kongesovém hotelu Jezerka, prosíme nezařizujte sami, hotel to vyřídí ve vlastní režii podle pořadí přihlášených. Ale dejte vědět, pokud by se to zadrhlo.

Zachovejte nás, prosím, ve své přízni. Věříme, že téma skupinové psychoterapie si v naší zemi zaslouží samostatnou odbornou platformu typu symposia. Zkusíme to jindy a jinak, budeme s vámi víc spolupracovat a víc se radit.Těšíme se na příští zdařilejší setkání a přejeme vám vše dobré,

za správní radu SUR

PhDr. Věra Rašková, předsedkyně

předsedkyně organizačního výboru Symposia

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc., 1.místopředseda

předseda programového výboru Symposia

SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.

www.sur.cz


Aktivní účast


Termín přihlášek k aktivní účasti s prodlužuje do 31.1.2017


Přihlášky k aktivní účasti spolu s krátkou anotací zasílejte prosím do 15.12. 2016 prostřednictvím těchto webových stránek (viz stránka Přihláška na symposium),    v případě potíží na e-mailovou adresu  předsedy programového výboru (viz níže).

Můžete přihlašovat ústní sdělení (max. 25 minut), workshopy a panelové diskuse (90 minut; za organizaci panelové diskuse odpovídá ten, kdo ji přihlásil), případně postery.   

Ve všech místnostech symposia  jsou projektory a flip charty. Sdělte, prosím, případné další potřeby.

Vzor anotace (text ne více než 15 řádek). Prosíme, vzor anotace nepřihlašujte!   


Přihlašuji: ústní sdělení/ workshop/ panelovou diskusi/ poster (nehodící se škrtněte)

Jméno autora/autorů:

Habakuk, Z., Strygová, M., Kakabus J.

Název sdělení:

Biomagická ochrana  vinohradů: koncepty a problémy

Text anotace:

Magická ochrana vinohradů má doloženou historii nejméně 4000 let. Soudobé bio-trendy však vyžadují zásadní revizi dosavadních přístupů, přičemž klíčovou otázkou je, jaké magické postupy lze vůbec kategorizovat jako bio  či ne-bio. Autoři uvádějí nejdůležitější mezinárodně uznávané koncepty biomagie (Horzitzka & Trubitschka;  Hromoswood et al.; Poshuck, Poshuck, Prashtenyi) a jejich možné aplikace ve vinohradnictví. Prezentují rovněž závěry slibných pilotních studií a několik kasuistických ilustrací. V této oblasti je však nutný hlubší výzkum, protože jakákoliv soudobá aplikace (bio)magických přístupů se musí opírat o robustní základy vědeckých důkazů (evidence-based approach). Jinak je rizikem, že magické postupy ve vinohradnictví budou pokládány za obsoletní.

Zvláštní požadavky na prezentaci (kromě projektoru a flip chart); v případě workshopu prosíme  uveďte  maximální kapacitu účastníků): 0   
Pasivní účast


Přihlášky k pasivní účasti prosíme nejpozději do 31.1.2017 rovněž  prostřednictvím těchto webových stránek (viz stránka Přihláška na symposium).  

Přihlášky k ubytování

Přihlášky k ubytování a stravování bude přijímat kongresový hotel Jezerka ve speciální sekci symposia  na www.jezerka.cz  .

V blízkém okolí (v městě Seč nebo přímo v lokalitě Seč-Ústupky) je několik dalších hotelů a penzionů, kde se můžete ubytovat.

Konferenční poplatek

Do 15.12. 2016:  800 Kč (spojeno s přihláškou k aktivní účasti)

Do 31.1.2017: 1000 Kč

Plaťte prosím bankovním převodem na účet SUR: 158588553/0300, do sdělení pro příjemce uveďte  svoje příjmení a heslo Symposium.

Ve výjimečných případech na místě v hotovosti: 1200 Kč.   


Děkujeme vám za váš zájem a těšíme se na vaši účast. Pro případné dotazy jsme vám k dispozici na našich e-mailových adresách (viz stránka Kontakty).