O symposiu

SYMPOSIUM O SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPII: PŘÍSTUPY, PRAXE, VÝCVIK

K 50.výročí výcvikového systému SUR a 101. výročí narození Jaroslava Skály

Termín: 6.-8.3.2017

Místo: kongresový hotel Jezerka, Seč


Záměr symposia


Zabývat se soustředěně skupinovým tématem v současné české psychoterapii z následujících hledisek:  

  • školy a směry, které v ČR působí,

  • výcviky, které vzdělávají skupinové psychoterapeuty,

  • reálná praxe skupinové psychoterapie,

  • historie,  současnost a význam výcvikového systému  SUR.

V programovém kolegiu Symposia přijali účast zástupci předních českých výcvikových institutů v okruhu skupinové psychoterapie a další osobnosti.


Navržená dílčí témata:

  • konflikt rodičů a sourozenecké vztahy

  • skupinové nevědomí

  • proč děláme individuální psychoterapii, když máme skupinový výcvik

  • skupinová psychoterapie a farmakoterapie

  • předčasné ukončení výcviku


Je možné přihlašovat i sdělení mimo tato dílčí témata, workshopy, panely a postery. Jde nám především o živé setkání

  

Pro symposium jsou zajišťovány kredity České lékařské komory a Asociace klinických psychologů; dle potřeby budeme jednat o dalších.


Další informace viz stránka Aktuální oznámení.

Srdečně zveme k účasti!

Správní rada SUR, Institut pro vzdělávání v psychoterapii, z.s.