Program symposia

Předpokládaný časový plán symposia (bude aktualizován)  


Pondělí 6. 3. 2017


Od 15.00

Registrace

19.00

Welcome drink

19.30-21.00

Plénum:

Zahájení symposia

Aréna skupinové psychoterapie v české současnosti: směry, školy, východiska, vzdělávání, klíčová témata a problémy

Úterý 7.3. 2017


9.00-10.30

Plénum:

Aréna skupinové psychoterapie v české současnosti: směry, školy, východiska, vzdělávání, klíčová témata a problémy

11.00-12.30

Plénum:

Aréna skupinové psychoterapie - pokračování

13.30-14.00

Posterová sekce  

14.00-15.30

Paralelní sekce:

Současná české praxe skupinové  psychoterapie a výcviku; referáty, workshopy, panely atd.   

16.00-17.30

Paralelní sekce:

pokračování

17.30-19.00

Setkání absolventů  a lektorů různých výcvikových institutů  

20.00-23.30

Společensko-odborný program

Středa 8.3. 2017


9.00-10.30

Plénum:

SUR – historie, vývoj, současnost, přínos české psychoterapii; osobnost J.Skály a dalších zakladatelů SUR v české psychoterapii; pohledy odjinud

11.00-12.30

Paralelní sekce:

Současná české praxe skupinové  psychoterapie a výcviku; referáty, workshopy, panely atd.   

12.30-13.00

Zakončení konference